Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. osoby do opracowania propozycji zmian legislacyjnych do projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 13 lipca 2016 - 15:44, msadurska

Zaangażowanie osoby do opracowania propozycji zmian legislacyjnych w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zaangażowania osoby do opracowania propozycji zmian legislacyjnych w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne oraz 1 oferta, która nie spełniła wymogów formalnych i nie podlegała dalszej ocenie.

Kierując się kryteriami oceny oferty:
- wiedza z zakresu usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami (szczególnie osób z zaburzeniami psychicznymi) świadczonych przez różne podmioty - 50% wartości oceny,
- biegła znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rzeczowego, spadkowego, zobowiązań, rodzinnego – 50% wartości oceny,
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający po przeprowadzeniu rozmowy w dniu 08 lipca 2016r., podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy/osobie Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Jaroszczyk.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 449.01 KB)
    Pobierz