Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postepowania dot. zaangażowania osoby w związku ze współrealizacją przez m.st. Warszawę projektu pn.: „e-Senior – integracja dla edukacji”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 27 lipca 2016 - 12:35, rkadej

Zaangażowanie osoby w związku ze współrealizacją przez m.st. Warszawę projektu pn.: „e-Senior – integracja dla edukacji”


Kierując się kryteriami oceny oferty (doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny, doświadczenie w działaniach rekrutacyjnych w projektach społecznych – 20% wartości oceny, wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny, doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 26.07.2016 r., podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Katarzynie Jabłońskiej. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i inne wymogi formalne oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 433.18 KB)
    Pobierz