Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania na opracowanie oraz druk książki brajlowskiej o Warszawie, w tym o najważniejszych miejscach i obiektach architektonicznych stolicy, dostosowanej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 22 listopada 2016 - 11:12, ejozwiak

W ramach postępowania wpłynęły 2 oferty: 1.ALTIX Sp. z o.o. 2.RINAR Rafał Krakowiak


Kierując się kryterium oceny: „Cena” - 60%, „Doświadczenie w opracowaniu i druku książki brajlowskiej” – 20% oraz „Aspekt społeczny - zatrudnienie osoby bezpośrednio realizującej przedmiot zamówienia jako grafik, na podstawie umowy o pracę” – 20%, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia: Altix Sp. z o.o. Oferta wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

Załączniki

  1. 1.
    WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
    (plik: wyniki_zapytania_ofertowego_-_ksiazka_brajlowska.pdf, file size: 388.57 KB)
    Pobierz