Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

unieważnienie zapytania ofertowego dot. wykonania usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową podczas referendum

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 20 marca 2017 - 9:38, psliwowski

.


Na podstawie § 5 ust 5 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 EURO w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, w myśl którego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego można unieważnić w każdej chwili, zostaje unieważnione zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2017 r., którego przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową podczas referendum organizowanego przez m.st. Warszawa w dniu 26 marca 2017 r.

 Powyższe wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej nieważność uchwały Rady m.st. Warszawy o przeprowadzeniu referendum ws. ustroju m.st. Warszawy.

Załączniki

  1. 1.
    unieważnienie
    (plik: uniewaznienie.pdf, file size: 119.9 KB)
    Pobierz