Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. realizacji usługi pn. „Pogłębiona diagnoza środowiskowa i instytucjonalna potencjału środowiska lokalnego części Dzielnicy Praga PŁN, zwanej Nową Pragą”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 30 maja 2017 - 16:17, pzygadlo

Wynik zapytania ofertowego dot. realizacji usługi pn. „Pogłębiona diagnoza środowiskowa i instytucjonalna potencjału środowiska lokalnego części Dzielnicy Praga PŁN, zwanej Nową Pragą”


Na ogłoszone w dniu 11 maja 2017 r. zapytanie ofertowe dot. realizacji usługi pn. „Pogłębiona diagnoza środowiskowa i instytucjonalna potencjału środowiska lokalnego części Dzielnicy Praga PŁN, zwanej Nową Pragą” na potrzeby projektu „Praski kokon” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła trzy oferty firm:

1.      BST – BADANIA –ANALIZY – AUDYTY – EWALUACJE

2.      Pracownia Badań Soma

3.      Lokalne Badania Społeczne Marcin Jóźko

Kierując się kryteriami oceny a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pracowni Badań Soma. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełniła pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym .

 

W dniu 9 czerwca 2017 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych z przyczyn formalnych unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 11 maja 2017 r. oraz rozstrzygnięcie ww. zapytania ofertowego z dnia 30 maja 2017 r. dot. opracowania diagnozy środowiskowej i instytucjonalnej.

 

Załączniki

 1. 1.
  Wynik postępowania - 30 maja 2017 r.
  (plik: wynik_postepowania_-_diagnoza.pdf, file size: 406.06 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Unieważnienie zapytania ofertowego - 9 czerwca 2017 r.
  (plik: uniewaznienie_zapytania_ofertowego_z_dnia_11.05.2017_i_rozstrzygniecia_z_dnia_30.05.2017_diagnoza_srodowiskowa.pdf, file size: 153.85 KB)
  Pobierz