Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie dot. czynności związanych z koordynacją i realizacją działań informacyjno - promocyjnych Programu Warszawska Karta Rodziny oraz koordynacją zadania związanego z wypłatą świadczenia pieniężnego z tytułu posiadania Karty Polaka

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 7 czerwca 2017 - 11:30, ejozwiak

Zaangażowanie osoby do czynności związanych z koordynacją i realizacją działań informacyjno - promocyjnych Programu Warszawska Karta Rodziny oraz koordynacji zadania związanego z wypłatą świadczenia pieniężnego z tytułu posiadania Karty Polaka osobom osiedlającym się w Rzeczypospolitej Polskiej.


UWAGA:

 • zmiana adresu e-mail do przesyłania ofert !!!
 •  wydłużenie terminu składania ofert do dnia 9 czerwca 2017 roku !!!

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zaangażowanie osoby do czynności związanych z koordynacją i realizacją  działań informacyjno - promocyjnych Programu Warszawska Karta Rodziny oraz koordynacją zadania związanego z wypłatą świadczenia pieniężnego z tytułu posiadania Karty Polaka osobom osiedlającym się w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do zakresu zadań w szczególności należeć będzie:

-   aktualizacja bazy partnerów Warszawskiej Karty Rodziny,

-   rozbudowa bazy partnerów,

-   prowadzenie i rozwój strony internetowej www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl, oraz portalu społecznościowego FB Warszawa Rodzinna,

-   współorganizację i udział w wydarzeniach informacyjno-promocyjnych,

-   udzielanie informacji o ofercie i usługach Miasta dla warszawskich rodzin,

-   nawiązywanie współpracy z organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz warszawskich rodzin,

-   obsługa interesantów i udzielanie informacji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu posiadania Karty Polaka,

-   przygotowywanie sprawozdań i zestawień wynikających z prowadzonych zadań,

-   współpraca z pracownikami Wydziału Pomocy Dziecku i Rodzinie.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1):

 • umiejętność budowania i redagowania zrozumiałych treści informacyjno-promocyjnych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności Excell) i korzystania z Internetu,
 • dyspozycyjność w okresie realizacji zadania,
 • znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób warszawskich rodzin (Program Rodzina na lata 2010-2020),
 • wykształcenie średnie.

Wymagania oczekiwane (Tabela nr 2 w Załączniku nr 1):  

 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • doświadczenie w pracy lub współpracy z administracją publiczną,
 • wiedza z zakresu usług i oferty dla warszawskich rodzin świadczonych przez różne podmioty,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

 • doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 50% wartości oceny (max. 50 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: koordynacja działań w 1 projekcie społecznym – 25 pkt., działania w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 50 pkt.)
 • wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz warszawskich rodzin – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
 • doświadczenie we współpracy lub pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.), (Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia w pracy w administracji publicznej – 10 pkt - Tabela nr 4 w Załączniku nr 1

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 15 grudnia 2017 r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie a.bernacka@um.warszawa.pl  do  dnia 9.06.2017 r.do  godz. 16.00.

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

b.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

c.       Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

d.       Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: 2017-06-02_zapytanie_ofertowe_wkr.pdf, file size: 851.72 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  (plik: wkr_zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 150.5 KB)
  Pobierz