Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego na: Zapewnienie usługi cateringowej podczas spotkań organizowanych w ramach realizacji projektu „SIB – ...."

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 13 lipca 2017 - 9:13, bgolab

Wynik zapytania ofertowego na: Zapewnienie usługi cateringowej podczas spotkań organizowanych w ramach realizacji projektu „SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta:
1. Spółdzielnia Socjalna „Wola”

Kierując się kryterium oceny: „Cena” – max 60 pkt., „Aspekt społeczny: procent osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy” – max 40 pkt., a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia: Spółdzielni Socjalnej „Wola”. Oferta wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: sib_-_usluga_cateringu_-_protokol.pdf, file size: 375.08 KB)
    Pobierz