Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wykonanie 13 grawertonów w ramach konkursu SUPER ŻŁOBEK 2017

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 13 października 2017 - 11:16, ejozwiak

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 13 grawertonów zamocowanych do specjalnych podkładów MDF w kolorze brązowym przystosowanych do powieszenia lub postawienia w układzie poziomym. Całość umieszczona w etui zielonym poziomym. Grawertony stanowią nagrody dla zwycięzców konkursu na placówkę Przyjazną Dziecku i Rodzinie „SUPER ŻŁOBEK, SUPER KLUB DZIECIĘCY, SUPER DZIENNY OPIEKUN 2017”, zorganizowanego w czerwcu br. przez Miasto stołeczne Warszawa.


Wygląd i treść certyfikatu na grawertonie zawiera około 200 znaków bez spacji, jest opatrzona logotypami: miasta stołecznego Warszawy i  Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (Załącznik Nr 1).
Logotypy i treść informacji zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 
Grawerton o wymiarze blachy 15,2/23 w kolorze złotym błyszczącym na podkładzie MDF 23/30,5 cm w kolorze brąz,  czcionka Times New Roman, wielkość 20, 18, 12.
Wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiającego projekt graficzny całości certyfikatu.
 
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Nie dotyczy
4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
cena: 100 %
inne:      0 %
5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:
Od dnia podpisania zamówienia do 17.11.2017r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2. Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie adybza@um.warszawa.pl  do  dnia 20.10.2017r. do  godz. 14.00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty
8.   UWAGI: brak

 

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 905.22 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wzór
  (plik: zal_nr_1.pdf, file size: 267.01 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  FORMULARZ OFERTY
  (plik: zal_nr_2.pdf, file size: 351.63 KB)
  Pobierz