Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 7 sierpnia 2018 - 11:16, pzygadlo

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: "Grafika komputerowa (indywidualnie)" dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało dwóch potencjalnych wykonawców, t.j.:
1. Euro Info Group Sp. z o.o
2. Expose sp. z o.o.
Kierując się kryteriami oceny oferty:
•    Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
•    Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 0% (40 pkt max)
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie:
Euro Info Group Sp. z o.o. ul. Smolna 11 lok. 15, 00-375 Warszawa
Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: wyniki_postepowania.pdf, file size: 386.54 KB)
    Pobierz