Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

wynik zapytania ofertowego dot. ewaluacji realizacji zadań publicznych zlecanych przez m.st. Warszawę organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w ramach profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 19 czerwca 2019 - 14:54, mskora

.


Zamawiający kierując się kryteriami oceny oferty tj. cena oraz przygotowywanie programów społecznych dot. przeciwdziałania patologiom społecznym podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia MMD Milanowa SC Magdalena Dudkiewicz i Marek Dudkiewicz, ul. Miła 7 Milanówek.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 400.07 KB)
    Pobierz