Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia superwizji grupowej dla specjalistów pracujących z rodzinami w projekcie „Praski kokon”.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 22 sierpnia 2019 - 8:33, bgolab

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.08.2019 r. wpłynęły 2 oferty.


Kierując się kryteriami oceny oferty:

60% - cena

40% - doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w zakresie realizacji superwizji indywidualnej lub grupowej, 

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia wykonawcy: PSPS doradztwo metodyczne i organizacyjne Anna Kłos. 

 

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

W dniu 7 listopada 2019 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych z przyczyn formalnych unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 7 sierpnia 2019 r. oraz rozstrzygnięcie ww. zapytania ofertowego z dnia 21 sierpnia 2019 r. dot. przeprowadzenia superwizji grupowej dla specjalistów pracujących z rodzinami w projekcie „Praski kokon”.

Załączniki

 1. 1.
  informacja o wyborze
  (plik: informacja_o_wyborze_39.pdf, file size: 1281.54 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 07.08.2019 r.
  (plik: uniewaznienie_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 277.31 KB)
  Pobierz