Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wysyłania pisemnych powiadomień do dłużników alimentacyjnych o dopisaniu ich przez m.st. Warszawa do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej (BIG)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 4 listopada 2019 - 15:04, pzygadlo

Wynik zapytania ofertowego dot. wysyłania pisemnych powiadomień do dłużników alimentacyjnych o dopisaniu ich przez m.st. Warszawa do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej (BIG) oraz o kwocie nieuregulowanego zadłużenia z tytułu wypłaconych na rzecz osób uprawnionych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wygenerowania raportów przedstawiających dane dot. dłużników alimentacyjnych dopisanych przez m.st. Warszawę do rejestru dłużników BIG.


 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wysyłania pisemnych powiadomień do dłużników alimentacyjnych o dopisaniu ich przez m.st. Warszawa do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej (BIG) oraz o kwocie nieuregulowanego zadłużenia z tytułu wypłaconych na rzecz osób uprawnionych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wygenerowania raportów przedstawiających dane dot. dłużników alimentacyjnych dopisanych przez m.st. Warszawę do rejestru dłużników BIG zostało rozstrzygnięte (wynik w załączeniu). W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 4 oferty.

 

Zamawiający kierując się kryterium oceny – 100% cena, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia ERIF Biuru Informacji Gospodarczej S.A.

    

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: skonicac28419110414280.pdf, file size: 412.01 KB)
    Pobierz