Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Warszawie 02.01.2020 - 31.12.2020. Nr CUS/ZP/7/2019

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 7 listopada 2019 - 14:02, msadurska


CUS/ZP/7/2019

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz osób z  niepełnosprawnością intelektualną w miejscu ich zamieszkania na terenie m.st. Warszawy w okresie 02.01.2020 r. - 31.12.2020 r.”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI III, II, IV, VI, I, VII, V, VIII.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest na podstawie art. 138g – 138n pkt 1 oraz 138q – 138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, na usługi społeczne pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz osób z  niepełnosprawnością intelektualną w miejscu ich zamieszkania na terenie m.st. Warszawy w okresie 02.01.2020 r. - 31.12.2020 r.” Zamówienie realizowane z podziałem na dzielnice w 8 częściach.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.11.2019 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.11.2019 r. o godz. 10.15

Dokumenty do pobrania poniżej:

Załączniki

 1. 1.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część VIII
  (plik: wybor_oferty_zp7_2019_cz_viii_na_strone.pdf, file size: 109.66 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część V
  (plik: wybor_oferty_zp7_2019_cz_v_na_strone.pdf, file size: 110.21 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część VII
  (plik: wybor_oferty_zp7_2019_cz_vii_na_strone.pdf, file size: 193.21 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część I
  (plik: wybor_oferty_zp7_2019_cz_i_na_strone.pdf, file size: 110.48 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część VI
  (plik: wybor_oferty_zp7_2019_cz_vi_na_strone.pdf, file size: 193.19 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część IV
  (plik: wybor_oferty_zp7_2019_cz_iv_na_strone.pdf, file size: 192.94 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część II
  (plik: wybor_oferty_zp7_2019_cz_ii_na_strone.pdf, file size: 109.84 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część III
  (plik: wybor_oferty_zp7_2019_cz_iii_na_strone.pdf, file size: 69.91 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Informacja z otwarcia ofert
  (plik: informacja_z_otwarcia_ofert_zp_72019.pdf, file size: 253.52 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Ogłoszenie
  (plik: ogloszenie.pdf, file size: 193.59 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  SIWZ
  (plik: siwz_zp_7_2019_suo_z_nr_ted.pdf, file size: 635.13 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  (plik: zal_siwz_1_formularz_ofertowy.pdf, file size: 579.19 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  (plik: zal_siwz_1_formularz_ofertowy.docx, file size: 44.68 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Załącznik nr 2 do SIWZ - zakres czynności usług
  (plik: zal_siwz_2_zakres_czynnosci_uslug.pdf, file size: 253.05 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
  (plik: zal_siwz_3_zp_7_jedz.pdf, file size: 576.7 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
  (plik: zal_siwz_3_zp_7_jedz.doc, file size: 204 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa
  (plik: zal_siwz_4_zp_7_oswiadczenie_gr_kapitalowa.pdf, file size: 473.69 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa
  (plik: zal_siwz_4_zp_7_oswiadczenie_gr_kapitalowa.docx, file size: 18.33 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług
  (plik: zal_siwz_6_zp_7_wykaz_uslug.pdf, file size: 288.56 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług
  (plik: zal_siwz_6_zp_7_wykaz_uslug.docx, file size: 17.65 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób
  (plik: zal_siwz_7_zp_7_wykaz_osob_oraz_koordynatorow.pdf, file size: 120.92 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób
  (plik: zal_siwz_7_zp_7_wykaz_osob_oraz_koordynatorow.docx, file size: 23.37 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Klucz publiczny
  (plik: kluczpubliczny_oferta_postepowanieid_f85c68b4-01c4-486d-9685-1e6a45d54780.asc, file size: 0.68 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa
  (plik: zal_siwz_5_zp_7_umowa.pdf, file size: 549.39 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  Załącznik nr 1 do Umowy
  (plik: zal_1_do_umowy_szczegolowy_zakres_uslug.pdf, file size: 252.49 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Załącznik nr 2do Umowy
  (plik: zal_2_do_umowy_wykaz_osob_swiadczacych_uslugi_oraz_informacje_koordynatorze.pdf, file size: 116.42 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Załącznik nr 4 do Umowy
  (plik: zal_4_do_umowy_harmonogram_pracy_osob_swiadczacych_uslugi_specjalistyczne.pdf, file size: 195.52 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Załącznik nr 5 do Umowy
  (plik: zal_5_do_umowy_rozliczenie_realizacji_przyznanych_uslug.pdf, file size: 179.3 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Załącznik nr 6 do Umowy
  (plik: zal_6_do_umowy_karta_realizacji_specjalistycznych_uslug_opiekunczych_suo.pdf, file size: 214.92 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  Pobierz
 31. 31.
  Załącznik nr 8 do Umowy
  (plik: zal_8_do_umowy_kodeks_etyczny.pdf, file size: 136.19 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  Załącznik nr 9 do Umowy
  (plik: zal_9_do_umowy_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osob_suo_z.pdf, file size: 613.19 KB)
  Pobierz