Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia ewaluacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 27 lipca 2020 - 14:22, agryszka

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia ewaluacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020


Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia MMD Milanowa sc, Magdalena Dudkiewicz, Marek Dudkiewicz. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

 1. 1.
  Informacja o wyborze oferty
  (plik: informacja_o_wyborze_oferty_27072020v.pdf, file size: 566.63 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Informacja o wyborze oferty - dostępna
  (plik: informacja_o_wyborze_oferty_27072020_dostepna.doc, file size: 79.5 KB)
  Pobierz