Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania, redakcji i emisji materiału informacyjnego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 10 czerwca 2013 - 9:56, psliwowski

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania, redakcji i emisji materiału informacyjnego (w formie wywiadu) w warszawskim wydaniu dziennika o objętości jednej strony redakcyjnej. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy realizuje działania informacyjno-promocyjne projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie”. Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu oraz użyczenie zestawów komputerowych osobom niepełnosprawnym.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, uprzejmie proszę o przygotowanie oferty na:
• przygotowanie, redakcję, we współpracy z Zamawiającym oraz emisję materiału informacyjnego (w formie wywiadu) w warszawskim wydaniu dziennika o objętości jednej strony redakcyjnej.
W ofercie proszę podać tytuł dziennika, nakład wydań z podziałem na dzień tygodnia oraz wycenę.

Termin realizacji zamówienia: do  30 czerwca 2013 roku

Kryterium oceny ofert:
Cena: 50 %
Nakład: 50%

Potwierdzeniem Państwa zainteresowania współpracą będzie przysłanie oferty do 12 czerwca 2013 r. na adres iretko@um.warszawa.pl

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie
    (plik: zapytanie_2.pdf, file size: 101.18 KB)
    Pobierz