Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" Contact details:
tel.: 22 277 49 70
fax: 22 277 49 72
http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/cus


Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" realizuje zadania własne i zlecone m.st. Warszawy oraz inne wynikające z rozeznania potrzeb.

Do zadań własnych Centrum należy:

 • organizowanie i koordynowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych;
 • opracowanie standardów usług opiekuńczych i okresowa ewaluacja standardów;
 • nadzorowanie i kontrolowanie realizacji usług opiekuńczych;
 • diagnozowanie problemów społecznych w obszarze swojego działania oraz określenie potrzeb w tym zakresie;
 • sporządzanie sprawozdawczości;
 • udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej m.st. Warszawy.

Do zadań zleconych Centrum należy organizowanie i koordynowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania.

Inne zadania, jakie realizuje Centrum to:

 • inicjowanie i organizowanie usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, których celem będzie utrzymanie lub poprawa ich samodzielnego funkcjonowania oraz zapewnienie im kontaktu z otoczeniem;
 • organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin i opiekunów sprawujących opiekę nad osobami wymienionymi w ww. punkcie;
 • organizowanie szkoleń z zakresu świadczenia usług opiekuńczych.

Załączniki

 1. 1.
  Statut Centrum Usług Społecznych
  (plik: statut.pdf, file size: 343.01 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Regulamin organizacyjny Centrum Usług Społecznych
  (plik: regulamin_organizacyjny_cus_24.08.2017.pdf, file size: 109.98 KB)
  Pobierz