Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 19 sierpnia 2009 - 11:53, Marta Szymanek

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020


 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020 został przyjęty Uchwałą  nr XXXVIII/981/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.12.2016 roku.

Obowiązek tworzenia systemu, w tym m.in.: opracowania i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, wynika z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

Do opracowania projektu nowego Programu wykorzystano wyniki monitoringu dotychczas realizowanych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych badań, w tym ewaluacji poprzedniej edycji Programu.

Głównym celem przyjętego Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie m.st. Warszawy.

Program  został przygotowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przy zaangażowaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących w Warszawie zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz we współpracy z przedstawicielaminnych Biur, wydziałów spraw społecznych i zdrowia, ośrodków pomocy społecznej i zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016

 

W latach 2012-2016 na terenie m.st. Warszawy, w celu zwiększenia skuteczności wszechstronnych działań m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, funkcjonował na mocy Uchwały nr XXXVI/914/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 r.  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016.
Niniejszy program stanowił podstawę do utworzenia, opartego na standardach i procedurach - zintegrowanego i efektywnego systemu pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

 

 

 

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2011  

 

 

 

 

W latach 2008 -2011 funkcjonował w m.st. Warszawie Miejski Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 1. 1.
  Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2011
  (plik: Uchwala_Miejski_Program.doc, file size: 136.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 do Miejskiego Programu
  (plik: Zalacznik_nr_1_do_Miejskiego_Programu.doc, file size: 292.72 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 do Miejskiego Programu
  (plik: Zalacznik_nr_2_do_Miejskiego_Programu.doc, file size: 375.94 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Sprawozdanie z realizacji Programu w 2013r.
  (plik: prezentacja_z_realizacji_pppwrioopwr_m_st_warszawy_2013r_20_maja_2014.ppt, file size: 2390.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Ewaluacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016
  (plik: ewaluacja_pppwr_dla_bpips_raport_ewaluacyjny_mmd_milanowa_30_09_16_1.pdf, file size: 2454.2 KB)
  Pobierz