Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Uzależnienia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
środa, 24 października 2018 - 13:06
Ewaluacja Programu HIV/AIDS na lata 2016-2018

czytaj dalej
środa, 24 października 2018 - 13:01
Ewaluacja Programu Przeciw. Narkomanii na lata 2016-2018

czytaj dalej
czwartek, 25 stycznia 2018 - 9:52
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

czytaj dalej
czwartek, 25 stycznia 2018 - 9:16
Placówki Wsparcia Dziennego - analiza kosztów

czytaj dalej
czwartek, 23 lutego 2017 - 8:48
Taryfikator - 2017

czytaj dalej
poniedziałek, 19 września 2016 - 9:34
Raport z ewaluacji - Program Pr. i Rozw. Probl. Alkoholowych

czytaj dalej
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 - 15:30
Raport z ewaluacji HIV/AIDS na lata 2012-2015

czytaj dalej
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 - 15:22
Raport z ewaluacji Prog. Przeciwdział. Narkom. 2012 - 2015

czytaj dalej
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 - 15:14
Raport końcowy ewaluacji PWR 2013 - 2015

czytaj dalej
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 - 14:45
PPiRPA m.st. Warszawy w 2016 r.

czytaj dalej
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 - 14:39
Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018

czytaj dalej
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 - 14:33
Program HIV/AIDS na lata 2016 - 2018

czytaj dalej
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 - 13:51
PWR w m.st. Warszawie na lata 2016 - 2018

czytaj dalej
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 - 13:32
Sprawozdanie z działalności PIK - ów w 2015 r.

czytaj dalej
poniedziałek, 14 lipca 2014 - 11:37
Raport z badania kompetencji.

czytaj dalej