Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

klub samopomocy 2017-2019 - zarządzenie zmieniające

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 24 kwietnia 2017 - 12:58, psliwowski
  • Data rozpoczęcia: poniedziałek, 24 kwietnia 2017 - 12:58
  • Data zakończenia: poniedziałek, 24 kwietnia 2017 - 12:58

.

Informujemy, że zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr  732/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmienione zostało zarządzenie w sprawie I częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2017 - 2019

 

Tekst zarządzenia dostępny jest na stronie:

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/B1290CC2-2C3F-4C21-9128-E80F30DBFADF,fr...