Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Oferta integracyjna edukacyjna kulturalna na rzecz seniorów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 22 grudnia 2016 - 9:48, ejozwiak
 • Data rozpoczęcia: czwartek, 22 grudnia 2016 - 9:48
 • Data zakończenia: czwartek, 22 grudnia 2016 - 9:48

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów 2017-2019


Trzy działania objęte zadaniem konkursowym:

 

1.       Wspieranie międzypokoleniowych projektów varsavianistycznych.

2.       Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje.

3.       Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń.

Odbiorcy:

mieszkańcy m.st. Warszawy

Środki przeznaczone na realizację zadania:

w 2017 r.: 300 000 zł,

w 2018 r.: 300 000 zł,

w 2019 r.: 300 000 zł.

 

Termin realizacji zadania:

od 1 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 12 stycznia 2017 r. do godz. 16.00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2 pok. 16 i 15 , nr telefonu 22 443 02 73, 22 443 14 64  , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Załączniki znajdziesz tu:

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/81D0F721-3554-4115-A898-13123086AEBE,frameless.htm


 

 

Załączniki

 1. 1.
  ZARZĄDZENIE
  (plik: 1867_2112_zarzadzenie.docx, file size: 14.52 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  OGŁOSZENIE KONKURSOWE
  (plik: 1867_2112zal.docx_ogloszenie.docx, file size: 33.55 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  ZAŁĄCZNIK nr 1
  (plik: 1867_2112zal_zal1.docx_.docx, file size: 16.26 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  ZAŁĄCZNIK nr 2
  (plik: 1867_2112zal_zal2.docx_.docx, file size: 19.73 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  ZAŁĄCZNIK nr 3
  (plik: 1867_2112zal_zal3.docx_.docx, file size: 18.76 KB)
  Pobierz