Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Otwarty konkurs ofert - pomoc społeczna

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 21 sierpnia 2017 - 13:36, Piotr Zygadło
 • Data rozpoczęcia: poniedziałek, 21 sierpnia 2017 - 13:36
 • Data zakończenia: poniedziałek, 21 sierpnia 2017 - 13:36

Zarządzeniem nr 1434/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 18 sierpnia 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2017-2018.

 

     Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 1300), należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 11 września 2017 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2017 r. do godz. 16.00  w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 pokój 107  lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Niecała 2 00-098 Warszawa  (liczy się data wpływu do Urzędu).

Załączniki

 1. 1.
  Zarządzenie 1434/2017
  (plik: 1434_1808.docx, file size: 18.46 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: 1434_1808zal.docx_.docx, file size: 21.58 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załączniki do ogłoszenia konkursowego
  (plik: 1434_1808zal_zal1_3.docx_.docx, file size: 27.62 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zarządzenie 1467/2017 - Komisja Konkursowa
  (plik: 1467_3108.docx, file size: 17.93 KB)
  Pobierz