Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Otwarty konkurs ofert - pomoc społeczna

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 4 września 2017 - 10:25, Piotr Zygadło
 • Data rozpoczęcia: poniedziałek, 4 września 2017 - 10:25
 • Data zakończenia: sobota, 7 października 2017 - 16:25

Zarządzeniem nr 1501/2017 Prezydenta m.st. Warszawy został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Prowadzenie programów streetworkerskich wśród osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej -pilotaż)

 Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 25 września 2017 roku do godz. 15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2017 roku do godz. 16:00 w Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 pokój 107  lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Niecała 2 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Załączniki

 1. 1.
  Zarządzenie 1501/2017
  (plik: 1501_0109.docx, file size: 18.31 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: 1501_0109zal.docx_.docx, file size: 27.37 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załączniki do ogłoszenia konkursowego
  (plik: 1501_0109zal_zal13.docx_.docx, file size: 31.26 KB)
  Pobierz