Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Otwarty konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 4 września 2017 - 9:32, Piotr Zygadło
 • Data rozpoczęcia: poniedziałek, 4 września 2017 - 9:32
 • Data zakończenia: środa, 4 października 2017 - 10:32

Zarządzeniem nr 1500/2017 Prezydenta m.st. Warszawy został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (Prowadzenie programów wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu - pilotaż)

 Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 25 września 2017  roku do godz. 15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2017 roku do godz. 16:00 w Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 pokój 107  lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Niecała 2 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

Załączniki

 1. 1.
  Zarządzenie 1500/2017
  (plik: 1500_0109.docx, file size: 17.63 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: 1500_0109zal.docx_.docx, file size: 25.94 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załączniki do ogłoszenia konkursowego
  (plik: 1500_0109zal_zal13.docx_.docx, file size: 31.86 KB)
  Pobierz