Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 1 sierpnia 2013 - 12:52, kmirgos

Projekt współfinansowany przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach Norway Grants.


 

 

Wyjazd szkoleniowy Zespołów Zadaniowych projektu CONSENSIO

 

Projekt „CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work - Poland”

współfinansowany w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Umowa o dofinansowanie nr 2012/104497.

 

W dniach 21 i 22 lipca odbył się pierwszy wyjazdowy warsztat roboczy Zespołów Zadaniowych projektu CONSENSIO.

Przedstawiciele biur realizujących projekt omówili przebieg działań projektowych zrealizowanych do 30 czerwca 2014 r., osiągnięte wskaźniki oraz rezultaty. Przedstawili zadania, które są planowane do zrealizowania przez poszczególne Zespoły Zadaniowe do czasu zakończenia projektu.

Przeprowadzono samokształcenie według tematyki

1. Rozwiązywanie problemów metodą dochodzenia do konsensusu – poprowadził Jarosław Biniek;

2. Rola nowoczesnego doskonalenia zawodowego pracowników urzędu – poprowadził Piotr Jankowski;

3. Wstęp do problematyki równości szans, jak rozróżnić mobbing 

od dyskryminacji – poprowadziły:  Magda Wojno i Ewelina Furmanek;

4. Sport jako remedium do dobrej komunikacji – poprowadzili: Jolanta Pawelczyk-Zajdenbeutel i Kajetan Gryglewski.

Zgodnie z merytorycznymi założeniami wyjazdu odbył się także panel dyskusyjny zawierający zagadnienia:

- Problematyka równości szans;

- Jak rozróżnić mobbing od dyskryminacji;

- Polityka antymobbingowa;

- Plany na przyszłość, rozwój rezultatów (polityki trójstronnej, platformy 

e-learningowej, współpracy) jako efektu dodanego projektu CONSENSIO.

W ramach panelu wypracowano rekomendacje dla biur realizatorów projektu: Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji, Biura Kadr i Szkoleń, Centrum Komunikacji Społecznej. Ustalono tematykę drugiego wyjazdowego warsztatu roboczego dla Zespołów Zadaniowych projektu CONSENSIO.


________________________________________________________________________________________________________________

 

 

The CONSENSIO project – a tripartite-cooperation platform – Decent Work - Poland – is being implemented at the Municipal Office of the Capital City of Warsaw. The project is to promote respectful cooperation and a tripartite dialogue between Office personnel, forming a goal which will be achieved through two platforms – those involving tripartite-dialogue and e-learning. 
The required project outcomes include improved readjustment skills for employees who return to work after a break and an enhanced structure of social dialogue between employer, employees and trade unions.

Within the last few months, a conference named “The Municipal Office of Warsaw is building a tripartite dialogue” has been held to inform the personnel of the Municipal Office about the project. The project goals and the means to achieve them were presented. Now we have entered the stage of implementing e-learning programmes, which in practice involves cooperating with a contractor on specifying the subject-matter scope of the courses and evaluating their scenarios. The target is for the platform to accommodate 20
e-learning programmes. Their future participants have received invitation e-mails with information on the courses.
As a good practice being developed under the project, meetings with the representatives of the four trade unions present within the Municipal Office of Warsaw are being held on a regular basis. They are devoted to the principles of cooperation within the dialogue platform. Some of the documents to be drawn up as part of the project have entered the final formulation stage.
One of the goals as regards initiating an effective tripartite dialogue is also to examine whether there is the possibility of introducing the appointment of social-labour inspectors for the Municipal City of Warsaw. For this purpose, a report has been compiled - "An analysis of the opportunities and problems connected with the creation of a sustainable dialogue structure for social-labour inspectors at the Municipal Office of Warsaw".

A contribution to the project has been offered by the representatives of four departments at the Municipal Office of Warsaw. The project’s management structure includes the Steering Committee, responsible for strategic management, and the Project Team, in charge of current project matters.

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Do obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji i poszerzania własnych kompetencji z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać. Problem pojawia się wtedy, gdy wyznaczony termin szkolenia stacjonarnego koliduje z  zadaniami w pracy lub gdy nagle np. nieoczekiwane wydarzenie w życiu prywatnym pokrzyżuje zaplanowany udział. Szkolenie przepada, a termin kolejnego jest jeszcze nieznany. Co zrobić w takiej sytuacji? Jakie jest rozwiązanie w takim przypadku?

Dobrym  rozwiązaniem są szkolenia realizowane w systemie e-learningowym. Na czym to polega? Szkolenia nie wymagają Twojej fizycznej obecności w miejscu szkolenia, wykonywane są w trybie online poprzez internet. Ich największą zaletą jest elastyczność umożliwiająca dopasowanie e-szkolenia do własnych potrzeb i możliwości. Szkolenia,
e-learningowe w ramach projektu CONSENSIO dedykowane są pracownikom wychowującym dzieci do 4-tego roku życia, w tym osobom przebywającym na urlopach związanych z rodzicielstwem, o stażu pracy w Urzędzie m.st. Warszawy nie krótszym niż 2 lata. E-learning pozwala rodzicom na udział w szkoleniu wtedy, gdy mają czas, a nie zgodnie z narzuconym terminem. Nie ma tu znaczenia dzień tygodnia czy godzina - szkolenie jest dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Tempo wykonywania kolejnych etapów uczestniczka/uczestnik reguluje indywidualnie, w dowolnym momencie można zrobić przerwę, powtórzyć wybrane elementy szkolenia czy też przerwać je i powrócić następnego dnia. Szkolenia online są alternatywnym rozwiązaniem w porównaniu do szkoleń stacjonarnych oraz stają się coraz popularniejszą formą poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych czy zdobywania nowych kompetencji.    
Jeżeli wychowujesz dziecko, które nie ukończyło 4 roku życia, wyślij zgłoszenie już teraz na adres
p.jankowski@um.warszawa.pl w temacie: CONSENSIO – zgłaszam się. W przypadku gdy nie spełniasz powyższych kryteriów, ale znasz osobę pracującą w Urzędzie m.st. Warszawy, która  obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim, bądź wychowuje dziecko do 4 roku życia, zaproś ją do projektu. Możliwość dopasowania szkolenia do siebie, a nie siebie do szkolenia jest w tym rozwiązaniu z pewnością wielkim atutem. Szkolenie e-learningowe pozwoli na odpowiednie przygotowanie się do powrotu do pracy,
a jednocześnie umożliwi harmonijne pogodzenie pracy zawodowej, własnego rozwoju oraz obowiązków domowych związanych z wychowywaniem małego dziecka. Koleje informacje już wkrótce.


 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Organizatorzy konferencji pn. Miasto stołeczne Warszawa buduje dialog trójstronny dziękują uczestnikom konferencji, która odbyła się 25 listopada
w Centrum Konferencyjnym Zielna

 

Zapraszamy do współpracy

Zespół projektowy

Biuro Pomocy  i Projektów Społecznych: 

Jolanta Pawelczyk-Zajdenbeutel; jpawelczyk@um.warszawa.pl; 443 14 52;

 

Kajetan Gryglewski; kgryglewski@um.warszawa.pl; 443 07 58;

Biuro Kadr i Szkoleń:

Piotr Jankowski; p.jankowski@um.warszawa.pl; 443 08 82;

Centrum Komunikacji Społecznej:

Ewelina Furmanek; efurmanek@um.warszawa; 443 34 51;

Magdalena Wojno; mwojno@um.warszawa; 443 10 43;

Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji:

Jarosław Biniek; jbiniek@um.warszawa.pl; 443 01 122;

 

 

Dołączamy zdjęcia i prezentację z konferencji.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Zaproszenie na konferencję dotyczącą:  „Miasto stołeczne Warszawa buduje dialog trójstronny” w ramach projektu  „CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej –  Decent Work – Poland”

Informacje

Program konferencji

________________________________________________________________________________________________________________

 

Projekt

 

CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland.

 

jest współfinansowany  przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach Norway Grants - Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 254 882 EURO
Wartość dofinansowania 90% - Innovation Norway  - 229 394 Euro
Źródło dofinansowania: Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

 

Okres realizacji: 24 miesiące od 1 stycznia 2013r.  do 31 grudnia 2014r.

Opis projektu:

Celem projektu jest promocja godnej pracy i dialogu trójstronnego między pracownikami Urzędu Miasta Warszawy poprzez wdrażanie dwóch platform: współpracy i e-learningu.

Jego wprowadzanie zajmie 24 miesiące i przyniesie następujące efekty: Zwiększenie umiejętności przystosowania się do pracy po urlopie oraz stworzenie możliwości dalszego szkolenia pracowników. Poprawa struktury dialogu społecznego oraz trójstronnego w praktyce.  Grupą docelową projektu są pracownicy Urzędu Miasta Warszawy, do których skierowane są obie platformy stworzone w ramach projektu: Platforma Współpracy obejmująca wszystkich pracowników Urzędu, którzy będą mogli wykorzystać wszelkie informacje dotyczące dialogu trójstronnego i społecznego, aby zwiększyć korzyści z godnej pracy. Platforma e-learningowa – dla pracowników Urzędu m.st. Warszawa powracających po urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

 

 

Załączniki

 1. 1.
  Zaproszenie na konferencję
  (plik: zaproszenie_na_konferencje_miasto_buduje_dialog_trojstronny.pdf, file size: 337.51 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Program konferencji
  (plik: konferencja_program_aktualny.doc, file size: 118.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Prezentacja
  (plik: miasto_buduje_dialog_trojstronny_25_11_2013.ppt, file size: 2727.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Pobierz