Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Nowy zawód – nową szansą

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 1 sierpnia 2014 - 9:18, agryszka

Projekt „Nowy zawód – nową szansą” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dzielnica Włochy oraz Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy zapraszają osoby bezrobotne, które utraciły pracę
z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujące na obszarze miasta st. Warszawa na bezpłatne szkolenia w standardzie VCC oraz trzymiesięczne staże.

Przedsięwzięcie skierowane jest do 100 osób, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta Stołecznego Warszawa.
W ramach przedsięwzięcia uczestnicy otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

 • Indywidualnego doradztwa zawodowego, podczas którego dla każdego uczestnika zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania, określający kroki do przekwalifikowania lub podniesienia kompetencji i uzyskania zatrudnienia.
 • Poradnictwa psychologicznego, prowadzonego przez ekspertów rynku pracy, którzy pomogą uczestnikom w zwiększeniu motywacji, poruszaniu się po rynku pracy, radzeniu sobie ze stresem.
 • Kursów zawodowych zakończonych uzyskaniem certyfikatów VCC w zawodach: Administrator sieci komputerowych, Administrator baz danych, Florysta, Grafik komputerowy, Logistyk/spedytor, Opiekun dziecięcy, Opiekun osób starszych, Organizator ruchu turystycznego, Pracownik obsługi biurowej, Projektant baz danych, Projektant stron internetowych, Sekretarka, Telemarketer, Monter suchej zabudowy.
 • 3-miesiecznych staży zawodowych, za które każdy uczestnik otrzyma stypendium.
 • Pośrednictwa pracy - ostatnim etapem projektu będzie przedstawienie każdemu uczestnikowi 4 sprawdzonych ofert pracy i wprowadzenie go powtórnie na rynek pracy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie,  proszone są o kontakt z jednym z punktów konsultacyjnych do dnia 11 sierpnia 2014r.

PUNKTY KONSULTACYJNE:
- Dzielnica Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa – Pan Bartłomiej Socha pokój 414.
- Dzielnica Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa – Pani Bogna Supińska pokój 237;

Szczegółowe informacje na stronie: http://projekty.syntea.pl/nowy-zawod-nowa-szansa/

Projekt „Nowy zawód nową szansą” realizowany jest w terminie od w terminie od 1 stycznia 2014 do końca maja 2015 roku przez Syntea SA w partnerstwie z Urzędem Dzielnicy Białołęka oraz Urzędem Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawa w ramach priorytetu VIII POKL, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Załączniki

 1. 1.
  deklaracja uczestnictwa w projekcie
  (plik: deklaracja-uczestnictwa-w-projekcienzns.pdf, file size: 153.53 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  formularz zgłoszeniowy
  (plik: formularz-zgloszeniowy-nzns.pdf, file size: 247.32 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  plakat
  (plik: nzns_plakat_b3.pdf, file size: 194.87 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  oświadczenie
  (plik: oswiadczenie-dane-osobowe-nzns_24_03_141.pdf, file size: 148.9 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  (plik: regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekie-nzns.pdf, file size: 465.52 KB)
  Pobierz