Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Usługi przewozowe od 2 stycznia 2021 r.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 31 grudnia 2020 - 15:44, adomaradzka

Usługi przewozowe dla osób z niepełnosprawnościami od 2 stycznia 2021 r.


Miasto Stołeczne Warszawa zapewnia specjalistyczne usługi transportowe. Usługa jest świadczona na terenie stolicy dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą podróżować samodzielnie, z opiekunem, lub psem przewodnikiem.
Uprzejmie informujemy, że od 2 stycznia 2021r. Miasto zapewni  kontynuację  usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością.

Usługa świadczona jest na terenie m.st. Warszawy oraz do 20 km od granic m.st. Warszawy w zakresach określonych szczegółowo Regulaminie.

Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, a w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 22.00, z wyjątkiem dni świątecznych.

Osoba korzystająca ponosi opłatę za zryczałtowaną długość kursu w wysokości 20 zł brutto.

Jakimi pojazdami będzie realizowana usługa?

Usługa będzie realizowana dopuszczonymi do ruchu pojazdami:
1.specjalistycznymi – dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zwanymi dalej „specjalistycznymi”, spełniającymi poniższe warunki:
a)wyposażonymi w szyny lub inne urządzenia do mocowania wózków dla osób  z niepełnosprawnościami oraz rampy lub windy umożliwiające wjazd wózkiem z osobą z niepełnosprawnością do pojazdu,
b)przystosowanymi do przewozu co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach, z uwzględnieniem wymogów technicznych dotyczących wózków elektrycznych,
c)zapewniającymi minimum dwa miejsca siedzące dla opiekunów,
d)załogę pojazdu specjalistycznego stanowi kierowca i pomocnik – przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz w zakresie opieki nad osobami z niepełnosprawnościami;

2.niespecjalistycznymi/osobowymi – zwanymi dalej „osobowymi”.

Usługę będzie realizować dwóch Przewoźników :

1.pojazdami specjalistycznymi - USŁUGI TRANSPORTOWE Marek Włastowski w dotychczasowym systemie „od drzwi  do drzwi”, tzn. zapewniona  jest pomoc w wydostaniu się ze zgłoszonego miejsca, dojazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego;
2.pojazdami osobowymi - „Wawa Taxi” Sp. z o.o.

Jak przyjmowane są zgłoszenia?

Zlecenia przyjmowane są u Przewoźników:

1.specjalistyczne – z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300, oraz na adres e-mailowy: bus@specjaltrans.pl .  Po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne zlecenia rejestrowane są automatycznie. W przypadku, gdy na dany termin jest wolny samochód, w kolejnym dniu roboczym Przewoźnik, zachowując kolejność zgłoszeń, oddzwania i informuje korzystającego o możliwości przyjęcia zlecenia

2.osobowe – z co najmniej  30 minutowym, przez całą dobę  pod numerem telefonu (22) 333 4444 na hasło: „Wawa Taxi bez barier”. Wszelkie informacje w zakresie spraw związanych z korzystaniem z przewozów pojazdami osobowymi, można uzyskać pod numerem telefonu Przewoźnika: (22) 333 44 44,  a także drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres e-mailowy: centrala@wawataxi.pl. wyprzedzeniem. W przypadku, gdy Korzystający chciałby przesunąć godzinę podstawienia samochodu lub anulować zlecenie, zobowiązany jest poinformować o tym Dyspozytornię – z co najmniej 15 minutowym wyprzedzeniem na terenie Warszawy oraz z co najmniej 30-minutowym poza Warszawą. Kurs realizowany jest bez dodatkowych przystanków (czyli z punktu A do punktu B) i możliwie najkrótszą z dostępnych tras. 

Kto może korzystać z usług?


Osobami uprawnionymi, są pełnoletni mieszkańcy Warszawy, posiadający jedno z nw. ważnych orzeczeń:
a)o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji i zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b)o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej  niezdolności do pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
c)o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej, których orzeczenie zostało wydane przed 01.01.1998 r. i nie utraciło swej mocy,
d)o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy osób w gospodarstwie rolnym, których orzeczenie zostało wydane przed 01.01.1998 r. i nie utraciło swej mocy,
e)znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności potwierdzonym przez inny równoważny dokument.

W przypadku przewozów pojazdami specjalistycznymi – uprawnioną jest wyłącznie osoba, która nie jest w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego ze względu na posiadaną niepełnosprawność ruchową; pierwszeństwo mają osoby, które poruszają się na wózku.

W przypadku przewozów pojazdami osobowymi – uprawnioną jest wyłącznie osoba, która nie jest w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego ze względu na posiadaną niepełnosprawność; pierwszeństwo mają osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, wzroku.

Szczegóły dot. transportu pod poniższym linkiem http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/cus/aktualnosci/transport_specja...