Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- zatrudnienie koordynatora ds. informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 16 grudnia 2014 - 13:09, msadurska

Realizacja Programu Warszawska Karta Rodziny.


Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął decyzję o powierzeniu realizacji  przedmiotu zamówienia Pani Agacie Fiedotow. Kandydat spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja.pdf, file size: 341.66 KB)
    Pobierz