Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Odpowiedź na pytanie w zakresie zapytania ofertowego z dnia 14.05.2014 r.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 15 maja 2014 - 15:02, pszczesna

Odpowiedź na pytanie w zakresie zapytania ofertowego, opublikowanego w dniu 14.05.2014 r., na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu/szkolenia Opiekunka żłobkowa lub w klubie dziecięcym


Odpowiedź na pytanie w zakresie zapytania ofertowego, opublikowanego w dniu 14.05.2014 r., na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu/szkolenia Opiekunka żłobkowa lub w klubie dziecięcym

Odpowiedź na pytanie w zakresie zapytania ofertowego, opublikowanego w dniu 14.05.2014 r., na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu/szkolenia Opiekunka żłobkowa lub w klubie dziecięcym.

PYTANIE:
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 14.05.2014 dotyczącym przeprowadzenia kursu/szkolenia Opiekunka żłobkowa lub w klubie dziecięcym, proszę o informację odnośnie wymaganego przez Państwa certyfikatu/zaświadczenia poświadczającego udział w szkoleniu. Czy ma być to zaświadczenie wydane na druku MEN czy wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. Poz. 186 z późn. zm.)

ODPOWIEDŹ:
Wymagany certyfikat/zaświadczenie powinien być zgodny z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.