Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Rozstrzygnięcie zapytania dot. koordynacji projektów Warszawskich Dni Seniora, ogólnowarszawskich wydarzeń dla seniorów oraz # Pokolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 9 stycznia 2018 - 11:14, rkadej

Przedmiotem zapytania było zaangażowanie osoby do koordynacji projektów Warszawskich Dni Seniora, ogólnowarszawskich wydarzeń dla seniorów oraz # Pokolenia - miejsc aktywności międzypokoleniowej w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1. Katarzyna Jabłońska; data wpływu oferty: 28.12.2018r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

2. Tomasz Piątek;  data wpływu oferty: 28.12.2018r.; spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Marta Seredyńska; data wpływu oferty: 28.12.2018r.; spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

Kierując się kryteriami: rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

-  doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) –

- koordynacja działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.)

-  wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych –  20% wartości oceny (max.   20 pkt.),

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.)

-  doświadczenie w pracy lub współpracy z administracją publiczną – 10 % wartości oceny (max. 10 pkt.).

 

Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Pani Katarzynie Jabłońskiej. Złożona oferta w największym stopniu spełnia  założone kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: rozstrzygniecie_informacja_o_wyborze_wds_2018.pdf, file size: 415.3 KB)
    Pobierz