Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania: Kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 27 kwietnia 2018 - 14:10, dnowinska

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia dla 4 uczestników projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedział 1 potencjalny wykonawca, t.j.: SUKCES Centrum Rozwoju Edyta Szczerkowska.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max)
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: SUKCES Centrum Rozwoju Edyta Szczerkowska ul. K. Wielkiego 40/7 96-200 Rawa Mazowiecka. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 421.32 KB)
    Pobierz