Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy Kurs projekt instalacji (27/2017/AW)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 grudnia 2017 - 13:36, bgolab

Wynik zapytania ofertowego numer 27/2017/AW.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Kurs projektowania instalacji dla jednej uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 21.12.2017 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od Oferenta:

1. AEC Design Sp. z o.o., ul. Głogowska 31, 01-743 Warszawa

Zamówienie zostaje udzielone firmie AEC Design Sp. z o.o.

Oferta AEC Design Sp. z o.o.spełnia wszystkie wymagania z zapytania ofertowego i zawiera prawidłowo wypełnione wszystkie załączniki. Wobec spełnienia warunków z zapytania ofertowego i braku innych ofert, oferta AEC Design Sp. z o.o. została wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia. Liczba uzyskanych punktów: 60.

Załączniki

  1. 1.
    Protokół wyboru oferty Kurs projekt instalacji
    (plik: protokol_wyboru_oferty_kurs_proj_instalacji.pdf, file size: 403.98 KB)
    Pobierz