Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na kurs zawodowy Specjalista ds kadr i płac (13/2017/AW)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 4 października 2017 - 10:53, agryszka

Wynik zapytania ofertowego numer 13/2017/AW.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Specjalista ds kadr i płac (kod zawodu specjalista ds. kadr 242307 i specjalista ds. wynagrodzeń 242310):

Część I: przeprowadzenie kursu zawodowego Specjalista ds. kadr i płac dla 1 osoby w dni robocze.

Część II: przeprowadzenie kursu zawodowego Specjalista ds. kadr i płac dla 1 osoby w weekendy.

dla dwóch Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 22.09.2017 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od Oferenta:

1. STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE, Centrum Edukacji Zawodowej, 01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25

Część I: Zamówienie zostaje udzielone firmie STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE, Centrum Edukacji Zawodowe. Oferta  STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE, Centrum Edukacji Zawodowej spełnia wszystkie wymagania z zapytania ofertowego i zawiera prawidłowo wypełnione wszystkie załączniki. Wobec spełnienia warunków z zapytania ofertowego i braku innych ofert oferta  STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE, Centrum Edukacji Zawodowej została wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia.

Liczba uzyskanych punktów: 60.

Część II: Zamawiający anuluje zapytanie ofertowe w części II z powodu rezygnacji z udziału w Projekcie przez Uczestnika.

 

Z powodu przekazania przez Wykonawcę harmonogramu zajęć niezgodnego z warunkami zapytania ofertowego, złożonego Zamawiającemu po wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie zostaje unieważnione i nie zostaje udzielone do realizacji.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty 03.10.2017r.
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty_sp._ds_kadr_i_plac_13_2017_aw.pdf, file size: 448.77 KB)
    Pobierz