Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na przeprowadzenie kursu zawodowego: "ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 27 sierpnia 2018 - 10:31, psliwowski

.


Wynik postępowania na przeprowadzenie kursu zawodowego: "ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO" dla 2 uczestników projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedział 1 potencjalny wykonawca, t.j.: Euro Info Group Sp. z o.o.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

·        Cena brutto – 60% (60 pkt. max)

·        Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max) a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: 

Euro Info Group Sp. z o.o. ul. Smolna 11 lok. 15, 00-375 Warszawa

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: wyniki_postepowania.pdf, file size: 392.79 KB)
    Pobierz