Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: : „KASJER – SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ” dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 15 czerwca 2018 - 13:55, dnowinska

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: : „KASJER – SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ” dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedział 1 potencjalny wykonawca,
t.j.: Neo Consulting&Inwestment Sp. z o. o. ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań
Kierując się kryteriami oceny oferty:
• Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
• Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 30% (40 pkt max)
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Neo Consulting&Inwestment Sp. z o. o. ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań
Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 390.17 KB)
    Pobierz