Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania na sporządzenie wyceny zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 30 lipca 2018 - 13:05, bgolab

Wynik postępowania na sporządzenie wyceny zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, wchodzących w skład mienia m.st. Warszawy, zakupionych w ramach projektów pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie” oraz „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.


 

Kierując się kryteriami oceny oferty (100 % cena), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie:

 

Altix Sp. z o. o.

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 615.19 KB)
    Pobierz