Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik postępowania:Grafika komputerowa (indywidualne)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 9 marca 2018 - 16:17, bgolab

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Grafika komputerowa (indywidualne) dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.


Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia  zawodowego: Grafika komputerowa (indywidualne) dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało 2 potencjalnych wykonawców, t.j.:

1. Euro Info Group Sp. z o. o.

2. Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz 

Kierując się kryteriami oceny oferty:

  • Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
  • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max)

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Euro Info Group Sp. z o.o.; ul. Smolna 11 lok 15; 00-375 Warszawa. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 418.31 KB)
    Pobierz