Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. działań weekendowych, w tym interakcyjnych spacerów rodzinnych na podstawie warszawskich legend

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 18 czerwca 2018 - 13:46, kparnicka

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Kulturalne Eventy Katarzyna Piątosa-Kuśmierczyk.


Na ogłoszone w dniu 5 czerwca 2018 r. zapytanie dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia innowacyjnych działań weekendowych, w tym interakcyjnych spacerów rodzinnych na podstawie warszawskich legend w terminie od 23 czerwca 2018 roku do 02 września 2018 roku wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego oraz szacowaną wartość zamówienia, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Kulturalne Eventy Katarzyna Piątosa-Kuśmierczyk.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: inf_o_wyborze.pdf, file size: 95.98 KB)
    Pobierz