Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia szkolenia „Stylizacja paznokci” w ramach projektu „PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 22 maja 2018 - 10:23, kparnicka

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Beauty Lux Sp. z o.o. ul., Piękna 68, 00-672 Warszawa.


Na ogłoszone w dniu 10 maja 2018 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia Stylizacja paznokci dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji przedmiotu zamówienia firmie Beauty Lux Sp. z o.o.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Pobierz