Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. przeprowadzenie kursu/szkolenia: Opiekunka osób starszych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 7 maja 2013 - 9:48, anarowska

Wynik zapytania dot. przeprowadzenie kursu/szkolenia: Opiekunka osób starszych


Przeprowadzenie kursu/szkolenia: Opiekunka osób starszych dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym
i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie uprawniającym do sprawowania  opieki nad osobami starszymi.

Program szkolenia powinien obejmować zagadnienia z zakresu:
•    Anatomii i fizjologii wieku podeszłego,
•    Pielęgnacji i obserwacji chorych, pomiaru i analizy parametrów,
•    Chorób wieku podeszłego,
•    Zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
•    Zasad żywienia osób starszych,
•    Profilaktyki odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia,
•    Aktywizacji osób starszych,
•    Psychologicznych aspektów pracy z osobą starszą,
•    Współpracy z rodziną i środowiskiem podopiecznego,
•    Pełnienia roli i zakresu zadań opiekuna osób starszych.

Po odbyciu kursu uczestniczka powinna odbyć praktyki zawodowe w domu pomocy społecznej lub w prywatnym domu opieki.
Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu i praktykach zawodowych uprawniającego do podjęcia pracy opiekunki osób starszych – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika.

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:
1.    WSI Warszawska

W związku z tym iż oferta znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, zamówienie nie zostanie udzielone.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik postępowania
    (plik: wyniki_opiekun_osob_starszych.pdf, file size: 48.56 KB)
    Pobierz