Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania dot. szkolenia KASJER–SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 11 października 2017 - 15:11, bgolab

Wynik zapytania dot. szkolenia KASJER–SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ


Na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia  zawodowego KASJER – SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie odpowiedziało dwóch wykonawców. W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje:

Neo Consulting & Investment Sp. z o. o., ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji  przedmiotu zamówienia firmie Neo Consulting & Investment Sp. z o. o., ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.  

Załączniki

  1. 1.

    (plik: info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 438.33 KB)
    Pobierz