Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego 1/2017/AW specjalista ds kadr i płac

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 25 lipca 2017 - 14:10, bgolab

Nie rozstrzygnięto postępowania na przeprowadzenie kursu specjalista ds. kadr i płac (kod zawodu specjalista ds. kadr 242307 i specjalista ds. wynagrodzeń 242310) dla dwóch Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, ponieważ złożone oferty nie spełniały warunków przystąpienia do zapytania ofertowego.


Załączniki

  1. 1.
    Informacja_o_wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty_sp._ds_kadr_i_plac.pdf, file size: 79.37 KB)
    Pobierz