Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. kompleksowego opracowania aktualizacji podręcznika pt. „Warszawski e-podręcznik seniora”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 13 października 2015 - 10:23, msadurska

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego opracowania aktualizacji podręcznika pt. „Warszawski e-podręcznik seniora” wydanego w 2014r., przez m.st. Warszawę, składająca się z dwóch etapów: Etap I – polegający na aktualizacji przeprowadzonej pod względem merytorycznym oraz korekcie poprawności językowej tekstu wszystkich rozdziałów podręcznika, za wyjątkiem rozdziału XV pt. „Instrukcja do platformy edukacyjnej”. Etap II - polegający na zatwierdzeniu przez Zamawiającego zmian przygotowanych na etapie I oraz wykonania składu i łamania zatwierdzonego tekstu.


W dniu 28.09.2015 r. zwrócono się z zapytaniem ofertowym dot. kompleksowego opracowania aktualizacji podręcznika pt. „Warszawski e-podręcznik seniora”.

Uzyskano następującą ofertę na realizację zamówienia:

1.  P.P. Norris Barbara Życzkowska ul. Szeligowska 4a/33 01-319 Warszawa.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje firmie P.P. Norris Barbara Życzkowska ul. Szeligowska 4a/33, Warszawa.
Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 70%, doświadczenie w opracowaniu podobnych publikacji – 15%, doświadczenie w kształceniu osób starszych z zakresu obsługi urządzeń cyfrowych – 15%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie P.P. Norris Barbara Życzkowska ul. Szeligowska 4a/33 01-319 Warszawa.

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Pobierz