Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. konsultacji prawnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 15 marca 2017 - 16:00, pszczesna

Wynik zapytania ofertowego dot. konsultacji prawnych


Konsultacje prawne dopasowane do potrzeb uczestników projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach postępowania wpłynęło 6 ofert.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena- 60 %, doświadczenie zawodowe - 40%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Pani Małgorzacie Gąsiorek. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 423.99 KB)
    Pobierz