Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania merytorycznego publikacji o Warszawie dla osób z niepełnosprawnościami

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 6 października 2016 - 9:26, msadurska

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania merytorycznego publikacji o Warszawie dla osób z niepełnosprawnościami


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania merytorycznego publikacji o Warszawie dla osób z niepełnosprawnościami, wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 50%, doświadczenie 10%, przygotowanie przykładowego opisu 1 miejsca wskazanego przez Zamawiającego 40%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Stowarzyszeniu Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka” ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty.pdf, file size: 51.05 KB)
    Pobierz