Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania projektów ogrodów sensorycznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 9 sierpnia 2016 - 15:18, anarowska

Wynik zapytania ofertowego na: Opracowanie projektów ogrodów sensorycznych i projektów wykonawczych w 14 Domach Pomocy Społecznej, w ramach projektu „AGE– Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014


W ramach zapytania wpłynęło 5 ofert. Jedna oferta nie spełniała wymogów formalnych.  Kierując się kryterium oceny: „Cena” - 60 % oraz „Doświadczenie osoby bezpośrednio realizującej przedmiot zamówienia” – 40%, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję
o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia: Joanna Niewiadomska-Majewicz Profesjonale Ogrody. Oferta wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik postępowania
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty.pdf, file size: 478.36 KB)
    Pobierz