Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia ewaluacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 2 czerwca 2016 - 14:30, agryszka

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016 wraz z konsultacjami z realizatorami Programu wypracowanych w ramach ewaluacji rekomendacji, założeń i wskaźników do projektu Programu na lata 2017-2020


informujemy, że przedmiotowe zamówienie zostaje udzielone wykonawcy: MMD Milanowa S.C., Magdalena Dudkiewicz, Marek Dudkiewicz.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wynik_zapytania_ofertowego_ewaluacja_pppwrioopwr.pdf, file size: 476.48 KB)
    Pobierz