Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kontroli stanu technicznego sprzętu komputerowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 13 marca 2015 - 14:52, Beata Matracka

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia kontroli stanu technicznego sprzętu komputerowego w ramach projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


 

Kierując się kryteriami oceny ofert (cena – 30%; wykształcenie – 5%; doświadczenie w pracy – 15%; rozmowa kwalifikacyjna 50%), a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia następującym Wykonawcom:

  1. Pani Magdalenie Załęckiej;
  2. Firmie Provecta-IT Sp. z o.o. (Pan Artur Trojanowski);
  3. Panu Wojciechowi Cięcierze.

 Oferty ww. Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze pod względem wszystkich kryteriów oceny.

Załączniki

  1. 1.
    Pobierz