Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursów/szkoleń

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 19 września 2013 - 14:43, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursów/szkoleń


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursów/szkoleń:

1. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”

2. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”

przygotowujących do sprawowania opieki nad osobami przewlekle chorymi i w wieku starszym, zakończonych egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie obejmującym co najmniej poniższe zagadnienia:

·         rola i zakres zadań opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, etyka w zawodzie opiekuna,

·         anatomia i fizjologia wieku podeszłego,

·         choroby wieku podeszłego, obserwacja, podopiecznego, pomiar i analiza parametrów,

·         psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą niepełnosprawną,

·         budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną

·         zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

·         pielęgnacja osób starszych i przewlekle chorych,

·         zasady żywienia osób starszych,

·         elementy rehabilitacji osób starszych,

·         aktywizacja osób starszych, elementy terapii zajęciowej,

·         język niemiecki dla opiekunów osób starszych (dotyczy kursu wymienionego w pkt. 1).

Szkolenia powinny obejmować również organizację praktyk zawodowych dla uczestniczek.

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 90 godzin zajęć teoretycznych.

Moduł języka niemieckiego powinien obejmować minimum 30 godzin szkolenia (dotyczy kursu wymienionego w pkt. 1).

Kursy/szkolenia powinny być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

    1. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”

- JPB CKU

- Centrum Edukacji w Warszawie

- GoWork

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie nie zostanie udzielone. Zapytanie ofertowe zostanie ponowione.

 

    2. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”

- JPB CKU

- Centrum Edukacji w Warszawie

- GoWork

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Centrum Edukacji w Warszawie, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 27, III piętro, lok 30

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: wynik_zapytania.pdf, file size: 822.34 KB)
    Pobierz