Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 4 października 2013 - 13:01, pszczesna

.


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia:  Opiekun osób starszych z modułem języka niemieckiego dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” przygotowującego do sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i w wieku starszym, zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie obejmującym co najmniej poniższe zagadnienia:

·         rola i zakres zadań opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, etyka w zawodzie opiekuna,

·         anatomia i fizjologia wieku podeszłego,

·         choroby wieku podeszłego, obserwacja, podopiecznego, pomiar i analiza parametrów,

·         psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą niepełnosprawną,

·         budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną

·         zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

·         pielęgnacja osób starszych i przewlekle chorych,

·         zasady żywienia osób starszych,

·         elementy rehabilitacji osób starszych,

·         aktywizacja osób starszych, elementy terapii zajęciowej,

·         język niemiecki dla opiekunów osób starszych.

Szkolenie powinno obejmować również organizację praktyk zawodowych dla uczestniczki. 

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 90 godzin zajęć teoretycznych.

Moduł języka niemieckiego powinien obejmować minimum 30 godzin szkolenia i nie powinien zawierać się w 90 godzinach zajęć teoretycznych.

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

 

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1.      JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego, Warszawa ul. Smolna 13/505

2.      Centrum Edukacji w Warszawie, Warszawa, ul. Nowy Świat 27, III piętro, lok 30

 

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego, Warszawa ul. Smolna 13/505

Załączniki

  1. 1.
    wynik zapytania ofertowego
    (plik: wynik_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 649.03 KB)
    Pobierz