Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 4 października 2013 - 15:37, pszczesna

.


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Samodzielny księgowy dla średniozaawansowanych dla jednego uczestnika  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” przygotowującego do kompleksowej obsługi firmy w zakresie księgowości i naliczania wynagrodzeń w zakresie obejmującym co najmniej: umiejętności dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5, ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych, ewidencji środków trwałych, dokonywania zapisów ewidencji przychodów, ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, VAT, przygotowania bilansu i rachunku wyników, przygotowania listy płac, ustalenia zobowiązań publiczno-prawnych w tytułu pdof i ZUS - zakończonego egzaminem sprawdzającym, wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu potwierdzających kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodów: Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103) i Pracownik obsługi płacowej (kod zawodu 431301).

Kurs/szkolenie powinno obejmować min. 75 godzin.

Podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

  1. CEDOZ Sp. z o.o. Warszawa, ul. Kopernika 30
  2. Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o, Warszawa ul. Nowy Świat 33/13
  3. Atelier Stylizacji VALIA Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Akademia Umiejętności, ul. Ligonia 20, 01-498 Warszawa.

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

CEDOZ Sp. z o.o. Warszawa, ul. Kopernika 30

 

Załączniki

  1. 1.
    wynik zapytania ofertowego
    (plik: wynik_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 536.83 KB)
    Pobierz